CONZOOM GRUPPE E

Urban mangfoldighed

Unge som ældre, der skaber liv i byen

Urban mangfoldighed
Segmenter
/
Urban mangfoldighed

Kendetegn ved gruppe E

Mange singler i lejlighed i storbyen
Lavere købekraft, men gode forbrugere
Veluddannede og velorienterede
Cyklister og brugere af kollektiv transport
Klimavenligt, økologisk og vegetarisk
Storforbrugere af kulturtilbud i ind- og udland

At bo alene blandt mange er et af fællestrækkene for Urban mangfoldighed. De bor side om side med andre i etagebyggerier med den pulserende storby lige uden for vinduet. Blandt alle typerne møder vi både singler og familier med børn, ligesom unge og ældre bor i samme opgang. Et kendetegn ved Urban mangfoldighed er, at en større andel er født i andre lande end Danmark, eller er efterkommere af indvandrere.

Indkomsten ligger under gennemsnittet og formuen er ganske lille - dog skal man huske på, at værdien af andelsboligen ikke er indregnet her. De fleste typer under Urban mangfoldighed tilhører middel- og arbejderklassen.

Godt to tredjedele bor til leje, knap hver femte bor i andelsbolig og resten har ejerboliger. Fælles for dem alle er, at de er ligeligt fordelt i mindre lejligheder under 80 m², mens en tredjedel bor på under 60 m2. De findes næsten alle i tætliggende etageejendomme fra før 1970, en tredjedel endda fra før 1940.

Den største andel er under 60 år, mange er helt unge, og kun hver sjette husstand har børn. En femtedel har grundskolen eller tilsvarende kortere uddannelser at se tilbage på, men mange af de unge i Urban mangfoldighed er fortsat i gang med at uddanne sig.

Blot en tredjedel har bil, og ofte er det langt mere effektivt at hoppe på cyklen med storbyens korte afstande og høje parkeringsafgifter. Den kollektive transport benyttes derfor også i stor stil.

Internettet bliver i høj grad brugt til at holde sig orienteret om nyheder, men også til at streame en god film eller serie. Og både unge og ældre er aktive på de sociale medier.

Offline er de også gerne sociale. De bor jo i storbyen, og kommer måske derfor hyppigere ud i byen til f.eks. pop- eller rockkoncerter end gennemsnittet. De er også glade for at besøge deres venner. Derudover dyrker de mange sportsgrene, men en løbetur eller et besøg i fitnesscentret er den foretrukne motionsform.

Når du skal kommunikere med Urban mangfoldighed, kan du med fordel skele til den enkelte types medieforbrug, da der er stor forskel på, hvor du kan møde dem. Dog har de det til fælles, at dagblade og lokalaviser er noget, de læser langt sjældnere end gennemsnittet. 

Typisk for Urban mangfoldighed er naturligvis, at de er stærkt Fællesskabsorienterede, også mod det Moderne-fælleskabsorienterede som Traditionelle-fælleskabsorienterede. Favoritpartierne er Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, som er ganske overrepræsenterede i denne gruppe. Socialdemokratiet høster også mange stemmer, mens de blå partier kun sjældent får en stemme.