CONZOOM GRUPPE C

Livet på landet

Familier i landlige omgivelser

Livet på landet
Segmenter
/
Livet på landet

Kendetegn ved gruppe C

Familier med og uden børn
Landsbyer og det åbne land
Generelt sund økonomi og god købekraft
Gård- og husejere, alle med bil
Engageret i kirke og lokalsamfund
Læser lokalavis og lytter til lokalradio

Der var engang, hvor Danmark var et rigtigt landbrugsland, og de fleste danskere var bønder. Nu er der få rigtige landmænd eller andre med tilknytning til erhvervet tilbage. Men Livet på landet har stadig stor betydning for Danmark, og selvom mange flytter mod storbyen, er der også familier, der flytter på landet for at finde ro og nyde den friske luft.

De fleste steder på landet er det muligt at få mere bolig for færre penge. Til gengæld risikerer man at bruge både tid og penge på at pendle mellem arbejdet og landlivet, fordi der er færre lokale jobmuligheder. Finder man job i lokalområdet, er ofte inden for produktion eller landbrug, hvis ikke man vælger at blive selvstændig.

Livet på landet leves i høj grad i familien. Og selvom mange unge drages af storbyen og der derfor ikke er mange unge familier, så vælger en del også at blive boende i en af de mange billige og tilgængelige ejerboliger.

Der er store økonomiske forskelle i Livet på landet. Ikke kun blandt landmændene, men også i det hele taget. Enkelte landbrugsejendomme kan handles til langt over ejendomsværdien, mens andre ligger i områder, hvor udbuddet er stort og efterspørgslen lille.

Fritiden kan være sparsom hos landmændene, men den er værdsat af alle. Have- og håndarbejde er almindelige sysler, ligesom Livet på landet nyder masser af hjemmebag og naturoplevelser. Ellers handler det om reparationer og maling i hjemmet. Derfor er de også flittige kunder i byggemarkedet. En del bruger søndag formiddag på at gå i kirke, langt flere end gennemsnittet i Danmark. Samme engagement kan ses, når de jævnligt involverer sig i lokalsamfundet, forsamlingshuset eller den lokale gymnastikforening.

Før du begynder at kommunikere med Livet på landet, bør du lære hver enkelt type godt at kende. Alle typerne adskiller sig generelt fra det øvrige Danmark, fordi deres geografiske placering har så stor betydning.