CONZOOM GRUPPE A

Velfunderede husejere

Boligejere med gode indkomster og formue i mursten

Velfunderede husejere
Segmenter
/
Velfunderede husejere

Kendetegn ved gruppe A

Bor i ejerboliger, primært enfamiliehuse
Økonomisk velfunderede med god købekraft
Gode til at bruge penge
Havearbejde og gør-det-selv
Har brede interesser og er generelt velorienterede
Læser en af de større morgenaviser

Fundamentet under denne gruppes liv er lige så solidt som fundamentet under deres bolig. Gruppen domineres af rimeligt veluddannede par fra sidst i 40’erne til midt i 60’erne. De har enten en pæn indkomst og tilsvarende formue eller en meget høj indkomst og en endnu ikke realiseret formue i murstenene.

De fleste af de Velfunderede husejere hører til i den øvre middelklasse og opefter. Godt halvdelen har hjemmeboende børn, og hver tredje har to til tre børn. Hos resten er børnene muligvis alle fløjet fra reden. 

Gruppen er godt beskæftiget og rummer alt fra topledere og lønmodtagere på alle niveauer til selvstændige. Hver fjerde har et CVR-nummer på hjemmeadressen, og mange er selvstændige konsulenter, behandlere eller håndværkere. Fælles for gruppen er, at mange er aktive i såvel bestyrelser som foreninger, hvor de tager ansvar og bidrager til fællesskabet med deres viden.

Velfunderede husejere bor overalt i landet, men overvejende i de større byer. De bor stort og godt, med en god have, i ejerboliger, der handles til priser, der flugter med gennemsnittet i lokalområdet. Deres huse er lige så ofte nyere som ældre. 

Mens tyverialarmen passer godt på ejendelene, passer de Velfunderede husejere gerne selv haven. Trænger huset til maling, er det også noget, de ynder at gøre selv. Derfor tager en stor del jævnligt en tur i byggemarkedet efter nye gør-det-selv-materialer. Det handler ikke nødvendigvis om at spare penge på håndværkere, men også om, at selvgjort nu engang er velgjort. 

Aktiviteten med hus og have kan give et tiltrængt afbræk i en ellers travl og aktiv hverdag. Af samme grund har mange Velfunderede husejere også sommerhus. Det behøver ikke at have været dyrt, når bare det tjener som tiltrængt refugium.

Der holder mindst én bil i garagen eller indkørslen. Og endnu en udenfor, hvis der ikke er plads nok. Den ene kan meget vel være en firmabil.

Vil du kommunikere med de Velfunderede husejere, er du næppe den eneste. De har indkomsten og er villige til at bruge penge på at få indfriet deres ønsker. Som faste læsere af en af de større morgenaviser og flere tidsskrifter og magasiner er de generelt velorienterede og har brede interesser.